LOGO VÀ MÀU CHỦ ĐẠO

Logo Hita lấy lá bồ đề cách điệu làm điểm nhấn, Hita có nghĩa là “ Lợi Ích”, một mong muốn mang lại lợi ích cho cộng đồng. Khẩu hiệu Live Well “ Cuộc sống tốt đẹp “. Đó không phải là một mẫu trang trí, mà là biểu tượng của niềm tự hào, là tinh thần, và là tính cách của Cty HITA.

Về mặt hình ảnh, chiếc lá bồ đề cách điệu làm điểm nhấn của chữ i, có 3 ý nghĩa:

Hệ thống HITA BRANDS 1  Hệ thống HITA BRANDS 2 + Hệ thống HITA BRANDS 3Hệ thống HITA BRANDS 4 = Hệ thống HITA BRANDS 5

  • Tương trưng cho ngọn lửa, cho dũng khí, liêm chính, đạo đức
  • Biểu tượng của trái tim, thể hiện cho lòng từ bi, yêu thương, nhân ái, chia sẻ, chân thật.
  • Biểu tượng của lá bồ đề. Lá bồ đề theo sách cổ của Ấn Độ cũng là biểu tượng của trí tuệ (luôn luôn sáng tạo).

Tâm huyết, sáng tạo, nhân ái và đạo đức luôn là điều cốt lõi, và là văn hóa của doanh nghiệp, tạo ra một môi trường “lấy nhân đức làm gốc” để xây dựng nhân sự và cũng là nền tảng của HITA. Một doanh nghiệp bền vững, phát triển phải là một doanh nghiệp liêm chính, đạo đức.

Ý NGHĨA SLOGAN “LIVE WELL”

Khẩu hiệu “Live Well“  là tôn chỉ, là sứ mệnh của HITA. Luôn mong muốn mang đến những điều tốt đẹp, chất lượng, cuộc sống hạnh phúc cho cộng đồng, cho thế giới này.

HỆ THỐNG LOGO CÁC NHÃN HIỆU

Mỗi nhãn hiệu của công ty HITA có logo riêng và mang ý nghĩa riêng

Nhang Thiền Vô Ưu

Nhang thảo dược, nhang thảo mộc tự nhiên

Thông tin

HITA Coffee

Cà phê năng lượng

Thông tin

HITA Vegan

Nhà hàng chay

Thông tin

HITA Tea

Trà thiền nhất vị

Thông tin

HITA Farm

Hệ thống sản phẩm sạch

Thông tin