Xem Video

Cách Pha

Để bạn cảm nhận được đầy đủ các tầng hương, tầng vị hấp dẫn của Hồng Trà Shan Tuyết thì dưới đây chúng tôi xin giới thiệu 5 bước pha trà: