Chương trình giảm giá 20% cho sản phẩm mang đi và giao hàng online

  • 𝑪𝒉𝒐 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒎𝒂𝒏𝒈 đ𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆
    TẠI 𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 𝑻𝒂𝒌𝒆 𝑨𝒘𝒂𝒚 Tại C5-C6 , 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11 , TP. Hồ Chí Minh ( 𝙈𝙖̣̆𝙩 𝙩𝙞𝙚̂̀𝙣 đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙋𝙝𝙪̛𝙤̛́𝙘)
    Nạp năng lượng an bình cho ngày mới bằng ly cà phê 𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 với giá cực ưu đãi thì còn gì bằng.

𝑮𝑰𝑨̉𝑴 𝑮𝑰𝑨́ 20% 𝘾𝙝𝙤 𝙩𝙖̂́𝙩 𝙘𝙖̉ 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝒎𝒂𝒏𝒈 đ𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆

Thời gian: 03/12/2020 – 17/12/2020.
Chương trình không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác nhé.
————-//
HITA®- lợi ích cho người
𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 – Life’s Energy
+ Opening time: 7:00 – 20.00

+ C5-C6 , 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11 , TP. Hồ Chí Minh
( 𝙈𝙖̣̆𝙩 𝙩𝙞𝙚̂̀𝙣 đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙋𝙝𝙪̛𝙤̛́𝙘)

+ HOTLINE: 08. 1900. 9298
www.hitacoffee.com